ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΘΗΡΑΣ

Ανασκαφή Ακρωτηρίου Θήρας

Δνση Αθηνών: Θόλου 10, Πλάκα, ΤΚ: 105 56

Τηλ: 210 3216902 – Fax: 210 3311068

 

Πρόεδρος
Χρίστος Ντούμας

Αντιπρόεδρος
Μακάριος Σιγάλας

Γενικός Γραμματέας
Αναστασία Δεβετζή

Ταμίας
Ελευθέριος Ζώρζος

Μέλη
Μαργαρίτα Αλιφραγκή
Σαράντος Παπαλέξης
Κρυσταλλία Παπαοικονόμου

Books about Santorini and the Akrotiri Archaeological Site:

https://www.santorini.net/product-category/books/books-about-santorini/